Nya rutiner påverkar anordnare av arbetsträning

Publicerad: 2023-05-29

Från den 1 oktober förändrar Arbetsförmedlingen sina rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov.

En yngre man sitter i en truck och en äldre man står bredvid och gestikulerar

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är insatser som riktar sig till deltagare i jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och i etableringsprogrammet. Insatserna innebär att arbetssökande deltar i verksamheten på en arbetsplats under handledning.

Då nuvarande arbetssätt riskerar att krocka med upphandlingsrättsliga regler kommer rutinerna att ändras. Från den 1 oktober kommer Arbetsförmedlingen i första hand använda upphandlade tjänster hos leverantörer.

Det kommer att påverka nuvarande anordnare av arbetsträning och förstärkt arbetsträning – till exempel Samhall, kommuner och idéburna organisationer – och framför allt de som i dag har många arbetsträningsplatser.

– Det är den arbetssökandes behov som är styrande för vilken tjänst som används. Finns det en upphandlad tjänst som kan tillgodose det behovet ska vi välja den i första hand, säger verksamhetsområdeschef Tove Elvelid.

En annan konsekvens är att den fördjupade bedömningen av den arbetssökandes arbetsförutsättningar upphör. Den fördjupade bedömningen är ett skriftligt utlåtande av deltagarens förmågor som skett inom förstärkt arbetsträning.

– Vi måste anpassa oss efter de regler som gäller. För att förbereda övergången så smidigt som möjligt tar vi kontakt med våra samverkans- och samarbetspartners för att förbereda dem på förändringen, säger verksamhetsområdeschef Tove Elvelid.

Arbetsförmedlingen har cirka 5 000 deltagare hos anordnare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning. För deltagare i pågående insatser kommer förändringen inte att ha någon påverkan.