Lyckad samverkan mot organiserad brottslighet

Publicerad: 2023-03-28

Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. För Arbetsförmedlingens del ledde myndighetssamverkan till att vi under fjolåret förhindrade fler felaktiga utbetalningar och gjorde större återkrav än året innan.

Generaldirektörerna från de myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet.

Generaldirektörerna från de myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet. Foto: Polisen

– Tillsammans fortsätter vi att komma åt stora belopp från kriminella individer och nätverk. Det här visar hur kraftfulla vi blir när flera myndigheter tillsammans agerar mot den organiserade brottsligheten, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot den organiserade brottsligheten som bland annat utgörs av penningtvätt, bokföringsbrott, narkotikabrott, våldsbrott, skattebrott och bidragsbrott. Samverkan sker både nationellt och regionalt i myndigheternas gemensamma underrättelsecenter.

Förhindrat felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott och bedrägerier. Förra årets myndighetssamverkan ledde till att vi förhindrade felaktiga utbetalningar till ett belopp av tio miljoner kronor och gjorde återkrav på elva miljoner. Det är en ökning från 2021 då vi stoppade felaktiga utbetalningar på 5,5 miljoner och krävde tillbaka åtta miljoner kronor.

– Vi ser att vår medverkan framför allt ger framgång i de regionala insatserna där flera av insatserna haft fokus på välfärdsbrottslighet, säger Eva-Lena Edberg, enhetschef på ekonomiavdelningen, enheten Uppföljning och kontroll.

Fler handläggare i underrättelsecentren

Under 2022 har Arbetsförmedlingen förstärkt våra resurser i det myndighetsgemensamma arbetet, både regionalt och nationellt.

– Det är för tidigt att kunna säga vad vår förstärkning gett för effekt, men det ger oss möjlighet att kliva fram ytterligare steg i samverkan. Vår målsättning är att vara drivande i fler insatser och ärenden, säger Eva-Lena Edberg.

Resultaten från det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet för 2022 har nu lämnats till regeringen i form av en årsredovisning.