Bättre överblick av statistiken på arbetsformedlingen.se

Publicerad: 2023-02-01

Arbetsförmedlingens webbsidor för statistik om arbetslöshet görs om. Nu är det enklare att få en överblick av aktuell statistik och filtrera på hur arbetslösheten ser ut lokalt.

Man sitter framför datorskärm där det visas stapeldiagram

Det ska vara enkelt att ta till sig Arbetsförmedlingens statistik. Som ett led i detta görs statistiksidorna på arbetsformedlingen.se om – och först att bli klar är översiktssidan för aktuell statistik.

Sidan har fått ett mer visuellt uttryck med diagram och fler nyckeltal. Som användare får du snabbt en bild av antalet nya inskrivna arbetslösa, antal arbetssökande i en tjänst hos en leverantör eller hur stor andel som deltar i ett program. Du kan dessutom filtrera på län- och kommunnivå och få fram din lokala statistik, vilket varit en efterfrågad funktion.

Fler förbättringar på gång

Översiktssidan är första steget i en rad förändringar för att göra Arbetsförmedlingens statistik mer lättillgänglig. Framöver kommer också statistik om varsel, insatser och program samt leverantörstjänster presenteras på ett liknande sätt. Även månads- och veckostatistiken kommer framöver att ersättas med ett nytt verktyg för att ta fram statistik.