Tillåtet dela känsliga personuppgifter i systemstöden

Publicerad: 2024-04-19

Nu får du som leverantör dela känsliga personuppgifter i de handlingar som skickas in till Arbetsförmedlingen. Detta gör du antingen via Mina sidor för fristående aktörer eller KA-webb, exempelvis i fritextfält eller bilagor.

Ändrad rättslig bedömning

Tidigare har du som leverantör inte fått dela känsliga personuppgifter med Arbetsförmedlingen via systemstöden. Från och med den 20 februari 2024 är detta ändrat då det gjorts nya rättsliga bedömningar av behörighet och åtkomst till uppgifterna internt på Arbetsförmedlingen.

Du är personuppgiftsansvarig

Nu får du dela känsliga personuppgifter, antingen via Mina sidor för fristående aktörer eller KA Webb exempelvis i fritextfält eller bilagor.
Det är du som leverantör som är personuppgiftsansvarig och har enligt 18 b § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten stöd för att behandla känsliga personuppgifter i systemstöden.

Se relaterad information

Du hittar information om den uppgiftsskyldighet som gäller för leverantörer av upphandlade arbetsmarknadspolitiska insatser och leverantörers personuppgiftsansvar i länkarna under rubriken Relaterad information.