Ny rutin för delredovisning steg till arbete

Publicerad: 2024-01-26

Från och med den 27 januari kan du som leverantör inom tjänsten steg till arbete skicka in en delredovisning som en egen rapport på mina sidor för fristående aktörer. I samband med detta har även nya Wordmallar för delredovisningen skickats ut.

Vad innebär detta för mig som leverantör?

Tidigare har du som leverantör skickat in delredovisningen som bilaga till en informativ rapport men nu skickas delredovisningen i stället in som egen rapport på mina sidor för fristående aktörer.

En del av information fylls i direkt i rapporten och resterande information registreras i den nya Wordmallen som har skickats ut. Den bifogas som PDF direkt i rapporten och får maximalt vara 10 MB stor. I delredovisning 1 och 2 behöver Wordmallen sammanfogas med efterfrågade instrumentskattningar för att kunna skickas in som en bilaga.

Användarstödet för steg till arbete är uppdaterat med den nya informationen om delredovisningen.