Etableringsjobb – ett nytt arbetsgivarstöd

Publicerad: 2024-01-17

Etableringsjobb är ett nytt arbetsgivarstöd som syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Du som leverantör kan använda stödet som verktyg i ditt arbete.

Resultatersättning som vid andra stöd

Du som leverantör kan använda etableringsjobb som verktyg i ditt arbete med den arbetssökande. Ni får, precis på samma sätt som vid andra anställningar med stöd, resultatersättning för deltagare i rusta och matcha som kommer ut i jobb med hjälp av etableringsjobb.

Initiativ av arbetsmarknadens parter

Till skillnad från andra anställningsstöd är etableringsjobb ett initiativ av arbetsmarknadens parter. Det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om inom vilka branscher och yrken etableringsjobb är möjligt.
Arbetsförmedlingen har hittills fått in ett 30-tal kollektivavtal och fler kollektivavtal förväntas komma in. Arbetsgivare med kollektivavtal inom dessa branscher är de som kan anställa med etableringsjobb.

Arbetstagarna får lika lön och ersättning för samma typ av arbete oberoende av vilka förutsättningar var och en har. Ersättningen kan däremot se olika ut beroende på vilket arbete som utförs.

Vill du läsa mer om Etableringsjobb hittar du länkar under relaterad information.

Etableringsjobb - ett nytt stöd

Etableringsjobb är ett nytt stöd som vänder sig till arbetssökande och arbetsgivare. Syftet med etableringsjobb är att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett jobb.

Under anställningen ska arbetstagaren få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, och i normalfallet ska anställningen leda till en tillsvidareanställning på heltid. Etableringsjobb är begränsade till de yrken och branscher som arbetsmarknadens parter har tecknat kollektivavtal om.