Nu kan du som leverantör se beslut i den nya tjänsten steg till arbete

Publicerad: 2023-09-18

Från och med den 18 september kan Arbetsförmedlingen fatta beslut om steg till arbete. Tjänsten består av fyra delar för att möta arbetssökandes behov av aktiviteter och stöd.

Förbereda, utveckla och stärka

Steg till arbete riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar förmågan att arbeta eller studera. Syftet med tjänsten är att förbereda, utveckla och stärka den arbetssökande med arbete eller studier. Målet är att den arbetssökande ska få en anställning eller påbörja en utbildning.

För att få ta del av steg till arbete ska man vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande kan delta på heltid eller deltid.

Steg till arbete består av fyra delar

Steg till arbete består av fyra delar med obligatoriska och valbara aktiviteter.

Del 1: Kartlägga och utreda vilka behov av stöd den arbetssökande har och vilket stöd hen behöver under tiden i tjänsten.

Del 2: Kartlägga resurser och stödbehov: Om arbetssökande behöver får hen prova olika arbetsliknande aktiviteter i leverantörens lokaler för att ta reda på vad hen behöver utveckla och stärka för att arbeta eller studera.

Del 3. Stärka och utveckla: Arbetssökande får vägledning och hjälp med att stärka och utveckla sin förmåga att arbeta eller studera. Hen får också arbetspröva.

Del 4. Hitta arbete. Arbetssökande får hjälp hitta ett passande arbete eller utbildning. Även i denna del får man arbetspröva.