Ingen ersättning under sommaruppehållet

Publicerad: 2023-06-15

Ingen ersättning utgår till leverantören under sommaruppehåll eller sommarstängning.

Leverantören har i Arbetsmarknadsutbildning möjlighet till sommaruppehåll i sin verksamhet upp till två veckor under perioden juni till augusti. Deltagaren har möjlighet att samtidigt vara frånvarande med bibehållen ersättning under högst tio ersättningsdagar. Deltagaren måste anmäla frånvaron till Arbetsförmedlingen som noterar detta i en daganteckning.

För validering finns möjlighet till sommarstängning för leverantören. Där kan uppehållet göras sammanhängande upp till två månader under perioden juni till augusti. Till skillnad mot arbetsmarknadsutbildnings sommaruppehåll ska en validering slutföras innan sommarstängningen eller starta efter leverantören har öppnat igen. Deltagarens placeringsbeslut ska inte pågå medan leverantören har stängt i väntan på att leverantören öppnar igen.

Leverantören ska komma överens om tidpunkt för sommaruppehåll och sommarstängning med den lokala/regionala Arbetsförmedlingen.

Det här gäller vid uppehåll och stängning:

  • I avtalen regleras leverantörens möjlighet att tillämpa sommaruppehåll/ sommarstängning.
  • Sommaruppehåll finns med i många avtal för upphandlade utbildningar, men inte i alla.
  • Att det finns möjlighet till sommaruppehåll/sommarstängning innebär inte att det måste tillämpas.
  • Sommaruppehåll/sommarstängning kräver en överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
  • Registrering av sommaruppehåll i systemstödet görs på adressnivå. Se användarstöd på vår webbsida för leverantörer och avsnittet om Webbstöd/Hantera organisationsinformation.
  • Vid felaktigheter kontakta er kontaktperson eller den lokala/regionala arbetsförmedlingen.

Relaterad information

Systemstöd