Skapa e-postadress för kommunikation av klagomål

Publicerad: 2023-06-13

Registrera en specifik e-postadress i er organisation för kommunikation med oss när det gäller klagomål och granskningar. På så sätt kan vi säkerställa en rättssäker och enhetlig hantering.

I Arbetsförmedlingens arbete med att öka kvalitén i våra utbildningar och tjänster så är hanteringen av klagomål och granskningar en viktig del.

Alla klagomål och avvikelser som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Vid behov kan vi genomföra granskningar av hela eller delar av er verksamhet.

För att vi ska säkerställa en rättssäker och enhetlig hantering vill vi att ni registrerar en specifik e-postadress för kommunicering av klagomål och granskningar.

E-postadress som kan hanteras av flera

Vi vill att ni skapar en e-postadress som inte är knuten till en person utan en som ni kan vara flera i er organisation att hantera för att säkerställa att all kommunikation hanteras oavsett exempelvis vid sjukdomar eller semester.

Skapa endast en (1) e-postadress på ert organisationsnummer. Utifrån e-postadressen kan ni sedan fördela ärenden i er organisation.

Instruktion för att skapa kontaktperson i KA webb

För att skapa kontaktperson går du till fliken "Uppgifter", och trycker på "Skapa”. E-postadressen ska registreras enligt nedanstående beskrivning:

  • Förnamn: AAA (genom att använda tre (3) A kommer ”kontaktpersonen” att hamna överst i Arbetsförmedlingens lista över kontaktpersoner).
  • Efternamn: Klagomål.
  • E-postadress: Exempelvis kvalite@företagsnamn eller klagomål@företagsnamn. E-postadress får inte kopplas till en utförande verksamhet.
  • Telefonnummer: Telefonnumret till er växel, alternativt kan nummer 0123456 väljas som telefonnummer (vi behöver inget telefonnummer till specifik kontaktperson).
  • Användningsområde: Röstsamtal.

I de fall ni inte registrerar en specifik e-postadress kommer kommunikation fortsatt att ske via kontaktperson för utförande verksamhet.