Stöd till personer som flytt Ukraina

Möter du personer som flytt från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet? Här finns information som kan underlätta vägen till ett arbete i Sverige.

På vår webbplats finns information på bland annat ukrainska och engelska om hur arbetssökande söker jobb i Sverige. Här finns det även information om vilka anställningsstöd ukrainare kan ta del av och hur svensk arbetsmarknad fungerar. Vissa arbetsmarknadsinsatser är begränsade för den här målgruppen då de saknar försäkringsskydd i Sverige.

Skriftlig information om att söka jobb i Sverige

Du som jobbar inom en kommun får gärna hjälpa till att sprida informationen om vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Vill du till exempel sätta upp ett anslag i lokaler där målgruppen vistas finns det en pdf med QR-koder under Relaterad information.