Funktionsnedsättning eller ohälsa - ny tjänst hjälper dig få jobb

Publicerad: 2023-10-20

Steg till arbete är en ny tjänst för dig med funktionsnedsättning eller ohälsa som ger stöd hela vägen tills du får ett jobb.
– Alla aktiviteter som du tar del av har som mål att förstå vad just du behöver för att det ska fungera på en arbetsplats eller i en studiesituation, säger Gun-Marie Björk tjänsteansvarig på Arbetsförmedlingen.

Gun-Marie Björk på Arbetsförmedlingen berättar att det är viktigt att veta vad som krävs för att få ta del av tjänsten steg till arbete och att det då är en fördel att vara öppen med sina svårigheter.

– Du måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Sedan behöver du få ett beslut av en arbetsförmedlare som grundar sig på en bedömning av ditt behov. Vi behöver känna till dina förutsättningar och dina eventuella svårigheter. Om vi inte vet kommer vi utgå från att du är frisk. För att kunna delta, behöver du kunna komma vara med på schemalagda och regelbundna aktiviteter

Hur fungerar tjänsten steg till arbete?

– När du deltar i steg till arbete har du kontakt med den av våra leverantörer som finns närmast din bostadsadress. Tillsammans gör du och leverantören upp en planering för vilka aktiviteter du ska genomföra. Leverantören finns med som stöd under steg till arbete, och målet är att du ska få ett jobb eller påbörja en utbildning.

Få reda på mer om steg till arbete

Varför har Arbetsförmedlingen skapat en ny tjänst?

– Steg till arbete är den första tjänsten inom arbetslivsinriktad rehabilitering som innehåller matchning vilket innebär kortare väg till arbete. Arbetssökande med funktionsnedsättning eller en historik av ohälsa får kortare väntetider mellan olika insatser och samma leverantör för olika insatser.

Hur fungerar steg till arbete i praktiken?

– Du kommer att stärka och utveckla din förmåga genom att arbetspröva hos en eller flera arbetsgivare. Om du inte är redo att komma ut på en arbetsplats direkt kan du få prova arbetsliknande aktiviteter hos leverantören under en kort tid. Alla aktiviteter som du tar del av har som mål att förstå vad just du behöver för att det ska fungera på en arbetsplats eller i en studiesituation. Den informationen är viktig när du och leverantören börjar leta efter en lämplig anställning för dig.

Vill du veta mer om steg till arbete?

Kanske känner du att tjänsten steg till arbete är något för dig. På vår sida om tjänsten kan du få svar på fler av dina frågor om hur du kan göra och vilka villkor som gäller.

Få reda på mer om steg till arbete