Så hittar du jobb på sjön

Publicerad: 2023-05-16

Nyfiken på att ha sjön som arbetsplats? Satsa på utbildning eller spana in hemsidorna hos rederierna som har passagerarfärjor inför sommaren om du vill att det ska gå undan, tipsar arbetsförmedlaren Laila Svedberg Poulsen på Arbetsförmedlingen sjöfart.

– Att jobba på sjön passar kanske inte alla men gillar man livsstilen så har man ett roligt jobb med långa betalda ledigheter, säger Laila Svedberg Poulsen.

Egentligen borde det finnas hur mycket jobb som helst inom sjöfarten. Sverige är ett export- och importberoende land och nära 90 procent av vår handel transporteras via sjöfarten. Men de flesta som jobbar på fartygen anställs från andra länder av utländska rederier.

Laila Svedberg Poulsen, arbetsförmedlare på branscharbetsförmedlingen för sjöfartsyrken

– Få fartyg har svensk flagg, och vad gäller fraktfartygen är även de svenskflaggade idag till viss del bemannade med tillfälligt anställd personal, de flesta av dem kommer från Filipinerna.

Fler jobb för svenskt sjöfolk

Under pandemin blev det lättare för svenskt sjöfolk att komma ut på fartygen eftersom stora delar av världen var nedstängd, Filipinerna stängde ned vid flera till fällen. Det ledde till att det blev lättare för svenska sjömän att få arbete.

– Så är du manskap - matros eller motorman - finns det många jobb idag, till största delen inom färjeindustrin. Det är stor brist på arbetskraft inom dessa yrken men du behöver utbilda dig för att kunna söka de jobben.

För att få grundläggande behörighet som manskap behöver du gå treårigt sjöfartsgymnasium.

– Det finns ytterligare en väg att komma in på dom här yrkena, men det förutsätter att det finns en arbetsgivare som anställer dig som Jungman eller motorelev. När du sedan arbetat ombord totalt 12 månader så kan du få ut din första behörighet, som lättmatros eller som vaktgående maskinpersonal, säger Laila.

Utbildning

Som matros arbetar du med förtöjning, lastning och lossning, underhåll och säkerhet på däck på ett fartyg. Motormän arbetar med drift och underhåll i maskinrummet på fartyg. Därtill finns det olika befälsyrken till exempel Fartygsbefäl eller Maskinbefäl. Där krävs en fyraårig högskola med praktik.

Laila rekommenderar sjöfartsbranschens sajt ”Satsa på sjöfart” för den som är intresserad eller Arbetsförmedlingens sida om jobb på sjön. På dessa finns webbsidor finns det mycket information och olika yrken och utbildningsvägar.

Sjöfartsbranschen – Satsa på sjöfart (satsapasjofart.se)

Arbetsförmedlingen - När du söker jobb inom sjöfart

Jobb på passagerarfärja

Men det finns enklare vägar att gå för den som vill jobba till sjöss, till exempel på passagerarfärjor där det fortfarande finns behov av personal för sommarsäsongen. Har du utbildning eller erfarenhet av restaurang eller städ så kan det vara en fördel om du söker som så kallad intendenturpersonal.

– Är man ute efter sådana jobb ska man passa på nu inför turistsäsongen och söka på rederiernas hemsidor i första hand till exempel Destination Gotland, Stena Line, TT-line, Viking Line och Tallink Silja.

Laila Svedberg Poulsen lyfter fram fler webbsidor att hitt sjöjobb på. Det går att leta jobb i Platsbanken även om det är få jobb på sjön som utannonseras. På Arbetsförmedlingen Sjöfarts facebook-konto (facebook.com) kan du hitta annonser, och tips om jobb och utbildningar.

Något som dock alla till sjöss måste ha är Läkarintyg för sjöfolk, ett friskintyg som säger att man kan och får arbeta till sjöss. Intyg utfärdas av särskilda läkare som har en viss behörighet genom Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen.se - friskintyg

Bästa tipset om man vill jobba på lyxyacht?

– Låt bli. Tar du ett sådant jobb ska du veta att du inte har något arbetsrättsligt skydd, inte har någon A-kassa eller sjukpenningsgrundande inkomst. Och du kan få sparken närsomhelst.

Så det är inget att satsa på?

– Kanske kan det vara lite äventyrligt om du är ung och inte funderar så mycket över framtiden och vad som kan hända. Har man möjlighet att få jobb på etablerade kryssningsfartyg, då kan det vara någonting, det viktiga är att ha ett försäkringsskydd och höra sig för med tex Skatteverket och Försäkringskassan om vad som händer när man jobbar utanför Sverige.