Webbkurs och poddar för att öka kunskapen om våld

Publicerad: 2021-11-25

Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny webbkurs om ökad upptäckt av våld till arbetssökande som lanseras den 25 november på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Till kursen finns även en serie med poddar tillgängliga på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.

Illustration som signalerar anti-våld.

Kopplingen mellan ohälsa och våld är stor och kan påverka förmågan att arbeta. Våld i nära relationer handlar ofta om att någon vill ha makt och kontroll över den andra personen. Våld kan också vara så mycket mer än fysiskt och sexuellt våld. För att öka kunskapen om psykiskt våld och vad exempelvis ekonomiskt och digitalt våld kan innebära har Arbetsförmedlingen tagit fram en webbkurs som vänder sig till arbetssökande.

Syftet med kursen är främst att medvetandegöra för arbetssökande att anpassningar i jobbsökandet kan göras om man har en hotbild mot sig och att det därför är viktigt att berätta för Arbetsförmedlingen om eventuell våldsutsatthet.

Arbetsförmedlingen har även tagit fram en serie med poddar till arbetssökande. Poddarna finns tillgängliga på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.

Relaterad information

Länk till poddar och webbkursen ökad kunskap om våld:

Lever du med våld i en nära relation?