Utveckla dina medarbetare med yrkessvenska

Publicerad: 2023-04-20

Med Arbetsförmedlingens stöd yrkessvenska kan dina anställda få individuellt anpassad språkundervisning med tydlig koppling till arbetsplatsen och arbetsuppgifter. Detta gäller om du har en person anställd genom introduktionsjobb och yrkesintroduktionsanställning.

Omkring 7000 personer är anställda med så kallade introduktionsjobb genom Arbetsförmedlingen. Av dessa är cirka 5500 personer från utomeuropeiska länder.

– För många av dem kan yrkessvenska vara en bra lösning för den anställde och dig som arbetsgivare, säger Rasha Chidiac-Mokhalati på Arbetsförmedlingens enhet för tjänsteutveckling.

Vad är yrkessvenska för någonting?

– Yrkessvenska kan användas inför eller under en anställning, arbetspraktik eller en arbetsmarknadsutbildning. Den som deltar får en individuellt språkanpassad undervisning för att uppnå sitt uppsatta mål.

Vem är berättigad till yrkessvenska?

– Det är den arbetssökande eller arbetstagaren som har behov av språkutveckling inom sitt yrkesområde som är berättigad till stödet. Yrkessvenska går att få under arbetspraktiken i syfte att förbättra kunskaperna i svenska och därmed öka möjligheterna till anställning på arbetsplatsen. Sedan kan yrkessvenska fortsätta under anställningen. Yrkessvenska går dock endast att kombinera med anställningar som introduktionsjobb.

Hur kan man ta del av yrkessvenska?

– Vill man veta mer om yrkessvenska eller vill veta ifall man är berättigad till det ska man ta kontakt med Arbetsförmedlingen. För deltagare finns en sida med mer information.

Hur kan yrkessvenska vara en fördel för arbetsgivare?

– Genom yrkessvenska utvecklas deltagare i det svenska språket kopplat till specifikt det yrkesområde man befinner sig i. Undervisningen bedrivs på arbetsplatsen och får på så sätt en tydlig koppling till både arbetsplats och arbetsuppgifter. Du som arbetsgivare är också med och bedömer vilka språkfärdigheter som behövs för att deltagaren ska fortsätta sin anställning eller få en anställning. Yrkessvenska blir därmed en fördel då den är en möjlighet som kompetensutvecklar.

Har du en anställd eller någon på arbetspraktik som är i behov av språkutveckling?

  • Yrkessvenska är en möjlighet för dig som arbetsgivare att kompetensutveckla den anställde eller den som du har på arbetspraktik.
  • Yrkessvenska ges fyra timmar per vecka och kan fördelas flexibelt under veckan. Den ska också bedrivas där anställningen/ arbetspraktiken sker men vissa undantag kan göras.
  • Målet med yrkessvenska är individuellt och ska syfta till att deltagaren ska erhålla eller bibehålla sin anställning.
  • Det kommer ske kontinuerlig kontakt med dig som arbetsgivare om vilka språkfärdigheter deltagaren behöver fokusera på.
  • Som arbetsgivare har du möjlighet att bredda din rekrytering och använda dig av den tillgängliga arbetskraften som finns.
  • Som arbetsgivare har du möjlighet att direkt påverka en deltagare och blivande arbetstagares möjligheter att förbättra sin yrkessvenska inom din bransch.

Kontakta Arbetsförmedlingen om du har frågor eller vill veta om just din arbetstagare eller arbetspraktikant kan ta del av denna tjänst.

Kontakta oss