Utbildning via Arbetsförmedlingen löste bristen på 5G-tekniker

Publicerad: 2023-06-20

Bemanningsföretaget Boost behövde snabbt anställa flera tekniker med spetskompetens inom 5G. Problemet var det saknades kandidater.
Lösningen blev en skräddarsydd rekryteringsutbildning.
– För oss var den här lösningen perfekt, säger vd:n Marcus Anderson

Amine Djellouli fick jobb som masttekniker sedan han gått en utbildning som Arbetsförmedlingen satt ihop tillsammans med arbetsgivaren.

När Boost som är ett bemanningsföretag inom installationsbranschen fick i uppdrag att vara med och bygga ut Sveriges 5G-nät insåg de att det skulle bli problematiskt. Det finns få tekniker med rätt kompetens och konkurrensen om dem är väldigt hård.

Marcus Anderson, vd på Boost, behövde därför snabbt hitta en lösning för att inte gå miste om uppdraget. Den kom snabbare än hade vågat hoppas på.

Min kontaktperson på Arbetsförmedlingen föreslog att de skulle ta fram och bekosta en skräddarsydd yrkesutbildning anpassad efter våra kompetensbehov. Det var inget att tveka om för vår del, säger Marcus Andersson.

Sätter ihop ett utbildningspaket

När Arbetsförmedlingen skräddarsyr så kallade rekryteringsutbildningar utgår man från de befintliga arbetsmarknadsutbildningarna och sätter sedan samman ett anpassat ”utbildningspaket”.

Arbetsgivaren medverkar i planeringen av utbildningen, är med och gör urvalet av deltagare och tar sedan emot dem under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Vi är i en bransch som saknar kompetenser rent generellt, men även inom specialistområden som masttekniker. Det gör det svårt för oss att tillgodose kundernas behov så för oss var den här lösningen perfekt, säger Marcus Andersson.

Hade en tydlig kravprofil

Arbetsförmedlingens hjälpte till med att hitta passande kandidater bland sina inskrivna arbetssökande.

Vi tog fram en tydlig kravprofil som alla utgick ifrån och fick till ett mycket bra samarbete mellan arbetsförmedlare och utbildare. Vi sökte rätt personligheter med ett stort teknikintresse och det hittade vi, berättar Marcus Andersson.

Så skräddar syr vi en utbildning åt er

Utbildningen genomfördes under sex månader i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den var riktigt bra, en kombination av teori och en praktikperiod ute hos våra kunder. Samtliga som fullföljde utbildningen erbjöds jobb hos oss och har kommit in bra i arbetet, säger Marcus Andersson.

Snabb och effektiv rekrytering

Amine Djellouli är en av deltagarna som fick jobb hos Boost. Nu jobbar han hos en av Boosts kunder med att bygga ut 5G-nätet runt om i Sverige. Just nu är det i Kiruna han tillbringar dagarna högt uppe i mobilmasterna för att installera utrustning och laga trasiga komponenter.

Jag sökte och blev jätteglad när jag blev antagen. Det var en fantastisk utbildning, säger han.

Amine Djellouli uppskattade att utbildningen genomfördes under en relativt begränsad tid och att den innehöll både teori och praktik.

Det är ett snabbt och effektivt sätt att utbilda och rekrytera behöriga för specifika yrkesområden. Det förkortar processen oerhört jämfört med andra utbildningar. Jag har utvecklats jättemycket på kort tid i min profession, säger Amine Djellouli.

Arbetsgivaren planerar innehållet

Marcus Andersson ser bara fördelar med det här sättet att rekrytera och rekommenderar andra arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens att undersöka möjligheterna att göra på samma sätt.

Fördelen med en sådan här utbildning är att man etablerar en kontakt tidigt med deltagarna och får vara med och forma och utveckla utbildningen under resans gång, säger han.