Så kan nystartsjobb gynna ditt företag

Publicerad: 2022-12-14

Det finns stora fördelar för arbetsgivare med nystartsjobb då rekryteringen breddas och möjligheterna att hitta rätt kompetens ökar. Nu kan du räkna ut vad din ersättning kan komma att bli när du anställer med nystartsjobb.
– Den ekonomiska ersättningen gör att många företag vågar anställa personer som kanske inte arbetat på länge, säger Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobb - Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen som betalas ut när du som arbetsgivare anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller som är ny i Sverige. Nystartsjobben kan vara både tillsvidare- och visstidsanställningar och de kan var på heltid eller deltid. Nu kan du enkelt göra en preliminär uträkning på hur mycket du kan få i ersättning och se vad din kostnad för lön blir. 

Räkna ut en preliminär ersättning

Arbetsmarknadsinsatsen nystartsjobb startade 2007 och har sedan dess bidragit till att företag har hittat bra arbetskraft och att långtidsarbetslösa fått en möjlighet att komma ut i arbete och bryta den negativa spiral det ofta innebär att vara arbetslös.

Antalet anställningar ökar

Satsningen ger också tydliga resultat. I november i år hade drygt 29 000 personer en anställning med hjälp av nystartsjobb, en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året.

Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert Arbetsförmedlingen

– Vi får också in allt fler ansökningar, från januari till och med november ökade antalet ansökningar med 6 procent jämfört med samma period 2021, säger Ellinor Wassberg, Ellinor Wassberg.

I april ökade dessutom den ekonomiska ersättningen till arbetsgivare som anställer personer med nystartsjobb.

Förhoppningsvis leder det till att ännu fler företag kan anställa och fler personer som inte jobbat på ett tag kommer ut i arbete.

Gör att arbetsgivare vågar satsa

Det finns många fördelar med att anställa en person med stöd av nystartsjobb. Den ekonomiska ersättningen gör att företag kan få kompensation för att anställa en person som inte jobbat på ett tag.

Vi ser också att nystartsjobben gör att arbetsgivare vågar satsa mer på en person. Det kan till exempel vara en utmaning att anställa en nyanländ som inte riktigt kan språket än och det kräver kanske extra tid och stöd.

För den som varit arbetslös länge är fördelarna ännu mer uppenbara. Framför allt personer som saknar gymnasieutbildning löper stor risk att fastna i långtidsarbetslöshet och då kan nystartsjobb ge dem en avgörande möjlighet. Det gäller både kortare och längre anställningar – oavsett vilket blir det lättare att gå vidare i arbetslivet.

– Det betyder så mycket. Inte bara för personens ekonomiska situation och självständighet, utan även för självförtroendet. Det ger också erfarenhet och nätverk som de kan ta med sig. Dessutom ger det ringar på vattnet när hela familjer påverkas positivt.

Hitta rätt med nystartsjobb