Anpassning av arbetet nyckeln till företagets framgång

Publicerad: 2022-11-07

PA Support är serviceföretaget som kan fixa det mesta. Det som skiljer företaget från många andra är att samtliga i personalen har någon form av funktionsnedsättning.
– Med rätt anpassning kan en diagnos eller en fysisk begränsning vändas till en styrka, säger vd:n Henrik Svensson.

Henrik Svensson (t v), vd för PA Support, med sina medarbetare San Ho Kieu och Jonas Wikenfors.

PA Support i Värnamo utför tjänster åt företag inom industrin. Uppdragen kan till exempel handla om sortering, montering och packning liksom verkstadsjobb som borrning, slipning och kapning.

Företaget har på några år byggt upp en stor kundstock och har skapat sig ett rykte om sig att vara effektiva, lojala och leveranssäkra.

Det är roligt att våra tjänster blivit så uppskattade. Särskilt som samtliga anställda har nedsatt arbetsförmåga, säger grundaren och vd:n Henrik Svensson.

Unga arbetsprövade i butiken

Henrik Svensson drev en Hemköpbutik i Värnamo under många år. Som butikschef tog han in många gymnasieungdomar med funktionsnedsättning på arbetsprövning i butiken och såg hur de växte med sina uppgifter, hur deras självförtroende blommade ut. Den känslan han fick då gav mersmak.

Att bidra till att den här gruppen får känna sig behövda och ingå i en arbetsgemenskap ville jag fortsätta med även när jag sen slutade som butikschef. Samtidigt ville jag förverkliga en dröm och starta företag. Då föddes affärsidén, att utföra legouppdrag åt andra företag och samtidigt ge funktionsnedsatta en chans att komma in i arbetslivet.

Diagnos vänds till styrka

Hos oss kan en diagnos eller en fysisk begränsning med rätt anpassning vändas till en styrka. En enkel anpassning vi gjort är att anställda som har reumatism jobbar efter egna sommar- och vintertider. På vintern när det är kallt har de ofta mer besvär på morgnarna så då får de börja en timme senare, säger Henrik Svensson

Henrik Svensson utvecklar sina tankar om att vända svaghet till styrka:

Någon i personalen kanske har svårt att gå men är extrem noggrann när det gäller sorteringsarbete som är ett viktigt uppdrag för oss. En annan kanske har en diagnos som kan innebära en del svårigheter men som också inbegriper analytisk förmåga eller uthållighet när det gäller rutinmässiga arbetsuppgifter. Det är värdefulla egenskaper vid det kontrollarbete och de tester vi utför.

Får stöd av SIUS-resurs

Rekryteringarna sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och dess särskilda stödperson inom introduktion och uppföljning – SIUS-resurs - som också bistår när det gäller anpassning och hjälpmedel. Som kompensation för det stöd och den anpassning som sker på arbetsplatsen får PA Support lönebidrag som ersättning för en del av lönekostnaderna.

Anita Friberg heter den SIUS-resurs som varit inkopplad vid rekryteringar till PA Support.

Anita Friberg, SIUS-resurs

– Henrik och PA Support vill verkligen hjälpa till, ordna anpassade jobb och följa de regler som finns. Till exempel att erbjuda tillsvidaretjänster efter provanställningarna och acceptera att bidragen sänks. Jag hoppas att fler företag breddar sin rekrytering och anställer personer med funktionsnedsättning. Våra anställningsstöd kan vara till stor hjälp för både företagare och arbetssökande, säger hon.

Är med i hela rekryteringsprocessen

Henrik Svensson är mycket nöjd med Arbetsförmedlingens SIUS-stöd.

– Jag har ett jättebra samarbete med Anita Friberg. Hon föreslår personer som hon tror skulle passa att jobba här. Sedan är hon med som ett stöd under hela rekryteringsprocessen, säger han.

San Ho Kieu har arbetat på PA Support sedan 2016 och var en av de första som anställdes på företaget och ansvarar nu för en egen avdelning. Hon har diskbråck och förslitningsskador i axlarna och fick sluta sitt förra jobb inom industrin för att hon inte klarade av tunga lyft.

– Jag sökte många jobb efter det men ingen vågade anställa mig. Jag mådde dåligt av att bara gå hemma. Men sen fick jag hjälp av Anita Friberg som hittade det här jobbet åt mig. Jag trivs jättebra, chefen backar upp mig och ser till att arbetsuppgifterna fördelas rättvist. Jag kan anpassa arbetet efter hur jag mår, säger San Ho Kieu.

Jobbigt att inte känna sig behövd

Jonas Wikenfors började på företaget i augusti förra året. Han är rygg- och fotopererad och har svårt att gå längre sträckor och att arbeta stående en längre tid.

– Jag har varit arbetslös i långa perioder och det var jobbigt att inte vara en del av samhället eller känna sig behövd, säger han.

Även här var Arbetsförmedlingens SIUS-resurs Anita Friberg tillsammans med arbetsförmedlare involverade så att Jonas Wikenfors fick en anställning på PA Support.

– Jag är verkligen glad för mitt jobb! Mina arbetsuppgifter varierar, ibland sorterar jag skruvar, muttrar och andra smådelar. Ibland arbetar jag med montering eller efterbearbetning. Det är skönt att få jobba i den takt jag klarar av.

Medarbetarna är starka tillsammans

Att det går så bra för PA Support beror enligt Henrik Svensson på att personalen som grupp är så stark.

– Varje enskild medarbetare kan ha dåliga dagar och inte klara av att utföra vissa arbetsuppgifter. Men tillsammans som grupp är de starka och kompletterar varandra. Deras samlade kompetens gör att vi kan ta oss an många olika typer av uppdrag som avlastar industriföretagen så de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Så anställer du med stöd

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens. Vilket stöd du kan få beror både på dig som arbetsgivare och den arbetssökandes behov.

  • bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen
  • bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning
  • bidrag för personligt biträde
  • särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS-resurs)
  • lönebidrag
  • skyddat arbete.

Anställa med stöd