Visa att din jobbannons är öppen för alla

Publicerad: 2022-03-09

Är du öppen för att anpassa tjänsten efter den arbetssökandes förutsättningar? Då ökar chansen att få rätt sökande. Filtret Öppen för alla i Platsbanken sätter kompetensen i fokus och signalerar att du är öppen för att anpassa både roll och arbetsplats.

Kvinna skakar hand med man.

Markera att du kan göra anpassningar

När du skapar en annons i vår självservicetjänst Annonsera får du frågan: ”Kan du anpassa rollen eller arbetsplatsen?”.

Om du svarar ja markeras jobbannonsen med Öppen för alla.

Symbol för tjänster markerade med Öppen för alla som innehåller texten: Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Märkningen signalerar att du är öppen för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter den arbetssökandes förutsättningar. Det viktigaste för dig som arbetsgivare är att hitta rätt kompentens.

Förhoppningen är att du ska få fler kvalificerade kandidater att välja bland. Märkningen ska öka möjligheterna för arbetssökande som har särskilda behov, funktionsnedsättning eller är ny i Sverige att få jobb.

Exempel på anpassningar

Några exempel på anpassningar som kan bli aktuella är utökad handledning, extra pauser eller anpassat arbetstempo. Det kan också röra sig om anpassningar av den fysiska arbetsplatsen för att möta de behov arbetssökande kan ha. Vid en anställning är en eventuell anpassning en överenskommelse mellan er och arbetstagaren och inget som Arbetsförmedlingen följer upp.

Arbetsförmedlingen har olika typer av anställningsstöd som underlättar för dig som vill anställa människor som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det kan bland annat finnas möjlighet att få bidrag för hjälpmedel eller vara aktuellt med subventionerad anställning.

Anställ med ekonomiskt stöd