Frågor och svar om snabbintervjuer

Snabbintervjuer är ett rekryteringsverktyg som hjälper dig att snabbt möta ett större antal sökande. Här får du reda på hur du bokar ett möte, bjuder in kandidater, vilken teknik du behöver för att lyckas - och mycket annat.

Vanliga frågor om tjänsten snabbintervjuer

Genom tjänsten snabbintervjuer kan du ha korta videosamtal med de kandidater som du valt ut. Det fungerar som ett bra komplement i din rekrytering.

Du loggar in, går till rekryteringstjänster och väljer Snabbintervjuer. Klicka på Skapa snabbintervju och fyll i uppgifterna, sedan är du igång.

Arbetsgivare som har ett arbetsgivarkonto på Arbetsförmedlingen samt de kandidater som arbetsgivaren bjuder in kan använda snabbintervjuer.

Snabbintervjuer är väldigt tidseffektivt. Genom att bjuda in dina kandidater till ett intervjutillfälle kan du snabbt bilda dig en uppfattning vilka som är intressanta för tjänsten.

Om ni är flera intervjuare kan ni bjuda in ytterligare kandidater och på så vis bredda urvalet.

En videointervju kan snabbt fylla i luckorna som en skriftlig ansökan saknar.

Ja, snabbintervjuer har stöd för både svenska och engelska. Intervjuaren och kandidaten kan när som helst växla språk i tjänsten.

Hur redigerar jag intervjuer?

Du tar bort mötestillfället genom att logga in och klicka vidare till Snabbintervjuer. Där finns en lista på dina intervjuer. Välj Ta bort. Du måste meddela kandidaterna att snabbintervjun är inställd.

Logga in och klicka vidare till Snabbintervjuer. I listan med snabbintervjuer väljer du Ändra på den snabbintervju du vill redigera. Tänk på att om du har skickat ut inbjudningar till kandidaterna behöver du meddela dem att dag och tid har ändrats.

Ja, du kan förbereda intervjutillfället med upp till 20 intervjufrågor. På så vis säkerhetsställer du att du får jämförbara intervjuer, det kan vara särskilt viktigt om man är flera intervjuare i samma mötestillfälle. Det är endast intervjuarna som ser frågorna.

Ja, du kan förbereda intervjutillfället med upp till 20 egenskaper. Det är endast intervjuaren som ser dessa.

Ja, under Dina snabbintervjuer kan du klicka på Kopiera möte för att få en dublett av mötet.

Om du redan har en jobbannons ute kan du använda den annonstexten för att presentera jobbet.

Hitta rätt kandidat

Du bjuder in de kandidater som du vill intervjua. Du kan hitta lämpliga kandidater genom att logga in och använda de digitala tjänsterna annonsera i Platsbanken och sök kandidater.

Kandidaten behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med uppkoppling mot internet. Vi funktionstestar tjänsten kontinuerligt mot senaste versionerna av Microsoft Edge, Google Chrome och Safari.

Ja, det fungerar utmärkt. Om de tekniska förutsättningarna finns så kan vem som helst delta.

Du bjuder själv in dem via länk som du får tillgång till efter att du skapat snabbintervjun. Du kan skicka länken e-post till kandidaterna.

Vill du lägga till kandidater gör du det genom att logga in och klicka på Ändra. Lägg till det antal kandidater du vill öka med i rutan Antal kandidater och publicera ändringen.

Det finns ingen begränsning, det beror på syftet med intervjun. Om du skapar ett intervjutillfälle på 1 timme hinner du intervjua 6 kandidater i 10 minuter. Är ni flera intervjuare kan ni bjuda in ännu fler kandidater till samma intervjutillfälle, med räkneexemplet ovan skulle tre intervjuare hinna med 18 kandidater på en timme.

Vi vet att en del arbetsgivare även använder snabbintervjuer för djupintervjuer. Då kan det röra sig om ett intervjutillfälle på 1 timme med en inbjuden kandidat.

De anmäler sig via länken som den som rekryterar skickar ut. När kandidaterna anmält sig får de ett bekräftelsemejl med en ny länk som de använder för att ansluta till snabbintervjun.

Tips till dig som rekryterar

Ni kan vara flera intervjuare som håller videointervjuer parallellt och tar emot kandidaterna ur samma kö. Alla intervjuer samlas i en sammanställning där man kan se vilken intervjuare som talat med vilken kandidat.

Gå till den skapade snabbintervjun och klicka på Ändra. Scrolla ner till Intervjuare och klicka på Lägg till.

Ja, rekryteraren kan få en inbjudan av den som har en inloggning.

Om du inte fått ditt mejl inom 10 minuter rekommenderar vi att du kontrollerar e-postklientens mapp för Skräppost. Den som skapade intervjutillfället kan logga in på arbetsförmedlingen.se och hämta ut din unika registreringslänk och PIN-kod ur intervjutillfället.

När intervjun är klar får kandidaten svara på om de tyckte jobbet var intressant eller inte. Du som rekryterare kommer att se svaret i en sammanställning som visas när alla intervjuer är klara.

Sammanställningen kan skrivas ut eller sparas som en pdf.

Ja, alla intervjuare som deltagit i intervjutillfället kan ta del av sammanställningen. Du kan även hämta den från självservice.

Som intervjuare kan du gå in i intervjutillfället innan det startar och se vilka kandidater som registrerat sig. För att göra det kopierar du intervjulänken och koden och loggar in i möteswebben. Där ser du de registrerade kandidaterna.

Kandidaterna tar plats i turordning men som intervjuare kan du välja att frångå turordningen om ni exempelvis är flera intervjuare och du har extra kännedom om en specifik kandidat.

Tekniska frågor

Du behöver en dator med webbläsaren Google Chrome, Microsoft Edge, eller Safari samt en webbkamera. Tekniken stödjer inte Internet Explorer.

Se till att din webbläsare är uppdaterad till den senaste versionen. Vi funktionstestar enbart mot de senaste versionerna och kan inte garantera att det fungerar med äldre versioner av webbläsare.

Kontrollera att rätt webbläsare används. Du kan prova att hämta/uppdatera sidan, fungerar det fortfarande inte kan du stänga webbläsaren och öppna igen. Hjälper inget av detta kan det finnas begränsningar i brandväggen, prova byt till annat nätverk eller använd din telefon.

Snabbintervjuer fungerar med senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge, Google Chrome och Safari. Tjänsten fungerar med alla operatörer.

Ja, men för bästa upplevelse rekommenderar vi en dator.

Ring vår tekniska support på 0771-508 508 om du behöver hjälp. Säg teknisk support i röstvalet.