Praktik i staten

Genom praktik i staten kan du ge en nyanländ, eller en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, erfarenhet av arbete på en statlig myndighet.

Vem kan jag ge praktikplats?

Syftet med praktiken är att ge erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning. Du kan anställa en person som:

  • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Är nyanländ i Sverige.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

  • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som vi kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.
  • Du behöver skriva ett intyg om praktiken om den inte leder till anställning.
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov, utan är till för att stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Vad får praktikanten i ersättning?

När personen praktiserar får den ersättning från Arbetsförmedlingen om den uppfyller våra krav. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.