Praktik i staten

Genom praktik i staten kan myndigheter ge en nyanländ, eller en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, erfarenhet av arbete på en statlig myndighet.

Vem kan du ge praktikplats?

Syftet med praktik i staten är att ge erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning. Du kan anställa en person som:

 • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • är nyanländ i Sverige.

Vad krävs av dig som arbetsgivare?

 • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som vi kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.
 • Du behöver skriva ett intyg om praktiken om den inte leder till anställning.
 • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov, utan är till för att stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Vad får praktikanten i ersättning?

När personen praktiserar får den ersättning från Arbetsförmedlingen om den uppfyller våra krav. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.

Så här går det till

Ring Arbetsförmedlingen på 0771-508 508 och berätta att det gäller praktik i staten och att du vill erbjuda en praktikplats. Vid samtalet gör vi en snabb registrering av:

 • var praktiken är någonstans
 • lite kort om vad praktikanten kan göra på arbetsplatsen
 • om det är några särskilda kompetenser praktikanten behöver
 • information om arbetsplatsens organisationsnummer, adressuppgifter och kontaktperson.

Det är bra att ha dessa uppgifter till hands när du ringer.

Vad händer efter att praktikplatsen är anmäld?

 1. Den kontaktperson som du uppgivit kommer att bli kontaktad av den arbetsförmedling som finns närmast praktikplatsen. Det kan ta några arbetsdagar innan kontakten sker.
 2. När Arbetsförmedlingen tar kontakt är syftet att komplettera uppgifter om praktikplatsen och den eventuella kompetens som praktikanten kan behöva. Det görs även en överenskommelse om hur ni ska få en praktikant.
 3. När det är klart vem som ska börja praktik hos er fattar Arbetsförmedlingen ett beslut som skickas till er.

Reglerna för praktik staten är samma som för arbetspraktik.