Yrkesintroduktion – när du anställer
någon utan erfarenhet

Med hjälp av yrkesintroduktion kan du som arbetsgivare anställa någon som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig. Vi bidrar med en del av lönen. På det här sättet ges du en möjlighet att se om personen passar för jobbet, och för ditt företag.

När du hittat en person du vill anställa

Ansökan tillsammans med handlingsplanen ska lämnas in till oss. Vi måste ha fått in ansökan och fattat beslut om stöd innan den du vill anställa kan börja sin anställning.

Ansökan om stöd (pdf)

Förlängningsansökan (pdf)

Loading...

Du som arbetsgivare

 • betalar för den arbetade tiden,
 • står för handledningen eller utbildningen,
 • tar fram en handlednings- eller utbildningsplan,
 • behöver ett kollektivavtal för yrkesintroduktion eller ett hängavtal
  till ett sådant.

Anställ den som

 • är 15-24 år och saknar relevanta yrkeskunskaper,
 • är 15-24 år och har varit utan arbete i mer än tre månader,
 • är 25 år eller äldre och är nyanländ som har fått uppehållstillstånd
  de senaste 36 månaderna,
 • är 25 år eller äldre som är långtidsarbetslös.

Om anställningen

 • Anställ på hel- eller deltid, minst 75 procent och 6 månader.
 • Anställningen ska innehålla minst 15 procent handledning eller utbildning.