Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  2 600 nya jobb i Västmanland

  Arbetsgivarna i Västmanlands län har sänkt sina förväntningar och jobbtillväxten avtar, även om sysselsättningen väntas öka. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 500 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om hur de ser på efterfrågeläget och tillgången på arbetskraft.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  1 100 fler jobb i länet under 2019  

  Fortsatt stora rekryteringsbehov i Västmanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen. I och med det är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  2100 fler jobb i länet under 2018-2019

  Fortsatt optimism om marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Förväntningsläget är särskilt starkt inom industrin denna vår. Parallellt med ökade rekryteringsbehov väntas arbetslösheten minska under perioden.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  2400 fler jobb i länet under 2017-2018

  Optimismen om marknadsutvecklingen i Västmanlands län är fortsatt stark. Det visar vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet. Parallellt med ökade rekryteringsbehov väntas arbetslösheten öka något under perioden.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  1 100 fler jobb i länet under 2018  

  Ett starkt konjunkturläge innebär fortsatt optimism vad gäller marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet.

 • 2017 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  800 fler jobb i länet under 2017  

  Ett starkt konjunkturläge innebär fortsatt optimism vad gäller marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet.

 • 2017 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  1900 fler jobb i länet till 2017

  Vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv visar på ett fortsatt gott stämningsläge i Västmanlands län. Med ökat rekryteringsbehov ser företagen i Västmanland ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan. Samtidigt väntas arbetslösheten öka något under perioden.

 • 2016 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  2100 nya jobb i länet under två år  

  Ökat rekryteringsbehov och positiv förväntan på arbetsmarknaden 2016. Det framgår av höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare. Företagen i Västmanland ser ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan.

 • 2016 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  1900 fler jobb i länet till 2016

  Arbetsgivarna i Västmanland har en optimistisk syn på framtiden. Sammanlagt väntas sysselsättningen öka med nära 2000 jobb i länet till och med 2016. Samtidigt minskar arbetslösheten i långsammare takt än tidigare .

 • 2016 Arbetsmarknadsprognoser - Västmanland

  Positiva förväntningar bland länets arbetsgivare

  Sysselsättningen i Västmanlands län förväntas ha en fortsatt positiv ökning framför allt inom tjänstesektorn. Detta framgår av Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren som presenteras på onsdagen.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen