Live

  • Stöd att starta eget

Etableringsprogrammet

Den här informationsfilmen riktar sig till dig som ska delta i Etableringsprogrammet. Du får information om Etableringsprogrammet och om de rättigheter och skyldigheter du som deltagare i programmet har. Vi berättar också vad som är skillnaden mellan ansökan om etableringsersättningen och aktivitetsrapporten.