22 augusti 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Vem får jobba i Sverige?

Hur fungerar det med arbetstillstånd i Sverige och vem får arbeta här? Vi gästas av Simon från Migrationsverket. Han förklarar reglerna när det gäller arbetstillstånd. Hur man söker och vad som gäller om man vill förlänga ett tillstånd.

[musik]

Adiam Tsehaye:

Välkomna till det här avsnittet av Ny i Sverige-podden. I dag ska vi prata om vad som gäller om man är utländsk medborgare och vill arbeta i Sverige. Vi som sitter i studion är Adiam Tsehaye och Veronika Martinsson.

Veronika Martinsson:

Ja, vi på Arbetsförmedlingen får ibland frågor om det här och eftersom Arbetsförmedlingen inte fattar beslut om vem som får jobba i Sverige så kommer vi att ta hjälp av Simon som jobbar på Migrationsverket för att reda ut vad som gäller.

Adiam:

Migrationsverket är en myndighet i Sverige som ansvarar för vem som får komma till Sverige för att bo och arbeta här. De tar också hand om frågor om asyl och medborgarskap.

Veronika:

Ja, det stämmer. Migrationsverket vet vad som gäller för personer som vill komma till Sverige. Jag har träffat Simon som arbetar där och frågade vilket som var det vanligaste skälet till att personer vill komma till Sverige.

[musik]

Simon:

Alltså, det absolut vanligaste skälet, eller snarare den absolut vanligaste formen av ansökan om uppehållstillstånd som Migrationsverket får, är just ansökningar om arbetstillstånd. Alltså att man vill komma till Sverige för att arbeta. Därefter så är det anhöriga, det vill säga personer som vill flytta till en familjemedlem i Sverige, och därefter studenter.

Adiam:

Kul att så många vill komma till Sverige för att arbeta. Men Simon nämner ordet arbetstillstånd, det betyder att man har rätt att arbeta i Sverige. Utan ett sådant tillstånd får man inte jobba här.

Veronika:

Alla utländska medborgare behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Men det här tillståndet kan man få på olika sätt. Ibland är det väldigt svårt att få ett arbetstillstånd.

Adiam:

Vi ska gå igenom några olika exempel på personer och se vad som gäller för dem. Farzad kommer från Iran. Han har ansökt om asyl i Sverige och vill ha ett jobb så fort som möjligt. Nu väntar han på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Frågan är om han som asylsökande får jobba i Sverige? Vi ska höra vad Simon på Migrationsverket säger.

[musik]

Simon:

Ja, som asylsökande har du rätt att arbeta under den tid din asylansökan handläggs, så länge du hjälper till att klarlägga din identitet. Med det så menas att du behöver lämna in id-handlingar till Migrationsverket som visar att du är du. Vad som händer då är att du får det vi kallar AT-Und och det ger dig rätten att arbeta under den tid som asylansökan handläggs.

Veronika:

AT-Und, kan du berätta mer om det?

Simon:

Precis. Det är ett undantag från kravet att inneha arbetstillstånd. Så i och med att en asylsökande klarlägger sin identitet under asylprocessen, så får den också undantaget att behöva arbetstillstånd och därmed rätt att arbeta.

Veronika:

Och gäller det här alla asylsökande, för man kan ju söka av olika skäl?

Simon:

Asylskälet har ingen betydelse för det här.

Adiam:

Så Farzad och alla asylsökande i Sverige får jobba när de väntar på besked om de får lov att stanna i Sverige, det som kallas uppehållstillstånd. Asylsökande får ett bevis på att man har sökt asyl. Det kallas ett LMA-kort och på det kortet finns information om du har rätt att arbeta eller inte.

Veronika:

Jag frågade också Simon vad som händer om Farzad får ett uppehållstillstånd och vill att hans fru och barn ska komma till honom i Sverige. Han berättade att Farzad behöver ha bostad och pengar, så att han klarar av att försörja sin familj. Han måste kunna ge dem tak över huvudet, köpa mat och betala räkningar. Om han kan det får hans familj också komma till Sverige och då får de uppehållstillstånd direkt.

Adiam:

Och hans fru kan börja jobba direkt när hon kommer till Sverige.

Veronika:

Precis, men hon behöver antagligen lära sig svenska först.

Adiam:

Ja, det är viktigt. Och om hon till exempel var lärare i Iran så kan det vara så att hon behöver studera för att få en svensk lärarlegitimation.

Veronika:

Nu ska vi gå vidare. Det är dags för nästa person som vill arbeta i Sverige. Han heter Tom. Tom kommer från Ungern och vill flytta till Sverige för att jobba som snickare. Ungern är ett EU-land. Vad gäller för honom? Vi frågar Simon.

[musik]

Simon:

Ja, i hans fall så behövs det alltså inget tillstånd innan han reser till Sverige utan han kan komma till Sverige, börja arbeta utan att egentligen söka något tillstånd i förväg. Det som är viktigt är däremot i stället att han folkbokför sig här så att han kan betala skatt och då får ett svenskt personnummer.

Adiam:

Det här var intressant. Alla personer som bor i ett EU-land får komma till Sverige och jobba. Om man är EU-medborgare så behöver man inget arbetstillstånd. De här reglerna gäller också för dem som bor i något av de nordiska länderna. Men man måste folkbokföra sig och betala skatt.

Veronika:

Ja, och det är väldigt viktigt. Det är viktigt för Sverige och det är viktigt för den person som kommer hit och jobbar. Personer som bor och arbetar i Sverige ska ha samma rättigheter till sjukvård som alla andra i Sverige och de ska betala skatt. Alla ska också kunna ha ett arbete som ger dem pengar så att det räcker till mat och hyra för bostad.

Adiam:

Om man kommer från ett land utanför EU – från till exempel Somalia, Brasilien, USA eller Kina – då är det annat som gäller.

Veronika:

Simon och jag pratade om det också. Nu ska vi få höra om Angela. Angela bor i Brasilien. Hennes barn och barnbarn bor i Sverige. Hon vill flytta till Sverige för att vara nära dem. Frågan är om hon kan söka ett jobb i Sverige och ansöka om ett arbetstillstånd? Vi ska höra vad Simon säger igen.

[musik]

Simon:

Jo, om Angela har ett arbetserbjudande i Sverige, då har hon möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och flytta till Sverige för att arbeta. Det är en möjlighet, absolut.

Veronika:

Kan du berätta lite mer om arbetstillstånd?

Simon:

I Sverige har man rätt att få arbetstillstånd så länge man har ett jobberbjudande som uppfyller ett visst antal krav. Till exempel så ska anställningsavtalet och lönen vara på samma nivå som svenska kollektivavtal. Arbetsgivaren måste teckna ett antal försäkringar som gäller för arbetstagaren och sedan måste arbetstagaren också ha ett giltigt pass. Förutsatt att jobberbjudandet du får uppfyller alla de här kraven, så beviljas man arbetstillstånd och det brukar gälla i ungefär två år.

Adiam:

Det är en del saker Angela behöver göra innan hon flyttar till Sverige. För det första behöver hon vara i Brasilien när hon ansöker om arbetstillstånd i Sverige.

Veronika:

Ja, och hennes arbete behöver ha en lön som är på samma nivå som andra löner i Sverige. Hennes arbetsgivare måste också se till att hon är försäkrad när hon jobbar här.

Adiam:

Om Angela hittar ett jobb som uppfyller alla krav så kan det ta lång tid, kanske sex till tio månader innan hon får ett svar. Migrationsverket tar emot runt 90 000 ansökningar om arbetstillstånd varje år.

Veronika:

Det finns faktiskt en annan möjlighet att arbeta i Sverige. Om du har en utbildning från universitet eller högskola kan du ansöka om uppehållstillstånd för att komma till Sverige och söka arbete. Det tillståndet gäller i tre till nio månader.

Adiam:

Men du behöver också kunna försörja dig själv och ha en svensk sjukförsäkring som gäller i Sverige. Många kommer ju också till Sverige för att studera här, de får arbeta.

Veronika:

Ja, då spelar det ingen roll vilket land du kommer ifrån. Om du studerar i Sverige får du också jobba här samtidigt. När dina studier är klara kan du be om tillstånd för att vara kvar och söka arbete i Sverige. Det tillståndet gäller i tolv månader.

Adiam:

Det börjar bli dags att avsluta nu, men det har varit mycket information i dagens avsnitt. Ska vi ta en kort checklista här på slutet? Jag säger några påståenden, så ser vi om det är rätt. Asylsökande får arbeta här om de har giltiga identitetshandlingar.

Veronika:

Ja, det stämmer. Om de kan bevisa vilka de är.

Adiam:

EU/EES-medborgare och personer från de nordiska länderna behöver inga särskilda tillstånd för att arbeta i Sverige.

Veronika:

Det stämmer.

Adiam:

Medborgare från länder utanför EU behöver ansöka om arbetstillstånd när de är i sitt hemland. Handläggningstiden kan vara lång.

Veronika:

Alldeles riktigt. Och arbetstillstånden brukar gälla i två år, men det går också att få dem förlängda.

Adiam:

Om du har en utländsk examen från högskola eller universitet, så kan du få komma hit och söka arbete.

Veronika:

Ja, om vissa andra krav också är uppfyllda.

Adiam:

Studenter som kommer från andra länder får arbeta när de studerar i Sverige.

Veronika:

Ja, och de kan också vara kvar och söka arbete en tid efter att deras studier är klara.

Adiam:

Om man vill veta mer om det här, kanske läsa i lugn och ro, vad ska man göra då?

Veronika:

Då ska man gå in på Migrationsverkets hemsida: migrationsverket.se Där finns alla regler på flera olika språk.

Adiam:

Jag hoppas att vi har kunnat ge svar på några frågor idag.

Veronika:

Det hoppas jag med och jag vill tacka Simon på Migrationsverket för all hjälp också.

Adiam:

Ja, tack Simon. Och tack till alla er som har lyssnat.

[musik]

Mansröst:

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Ny i Sverige-podd. Du hittar alla tidigare avsnitt på Arbetsförmedlingens playsida. Har du frågor, tips eller funderingar? Mejla oss på podcast@arbetsformedlingen.se. Det här avsnittet producerades hösten 2022.

[musik]