AMSFS 2007:3

Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 2007:3, upphävande (pdf, 15 kB)