AMSFS 2007:12

Upphävd genom föreskrift (AFFS 2021:2) behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Beskrivning

Arbetsförmedlingens föreskrifter (AMSFS 2002:11 ) upphör att gälla den 31 augusti 2021.De äldre föreskrifter om koder för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som en arbetssökande fått före den 16 februari 2015 ska gälla.

Arbetsförmedlingen kommer ha föreskriften publicerad under en övergångsperiod.

Ladda ner