AMSFS 2006:16

Upphävande av AMS allmänna råd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 2006:16, upphävande (pdf, 15 kB)