AMSFS 2004:7

Upphävande av vissa av AMS föreskrifter.

Beskrivning:

  • AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet
  • AMSFS 1997:13 Arbetslöshetsförsäkring, föreskrifter
  • AMSFS 1997:14 Arbetslöshetskassor, föreskrifter
  • AMSFS 1997:15 Arbetslöshetskassor, tillämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239), föreskrifter
  • AMSFS 2001:1 Handläggningen av ärenden om ersättningen till tremånaderssökande
  • AMSFS 2001:10 Lämpligt arbete enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, föreskrifter

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 2004:7, upphävande Pdf, 10 kB.