AMSFS 1997:8

Upphävande av (AMSFS 1987:3) om arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 1997:8, upphävande (pdf, 9 kB)