AFFS 2022:1

Upphävande av (AFFS 2014:1) om individuella handlingsplaner

Beskrivning

Arbetsförmedlingens föreskrifter om upphävande av Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2014:1) om individuella handlingsplaner

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2022:1, upphävande Pdf, 44 kB.