AFFS 2018:1

Upphävande av (AFFS 2010:7) om stöd för nystartsjobb.

Beskrivning

Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:7) upphör att gälla den 1 maj 2018. Arbetsförmedlingen kommer ha föreskriften publicerad under en övergångsperiod.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2018:1, upphävande Pdf, 49 kB.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när
den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2010:7, ursprunglig lydelse Pdf, 125 kB.