AFFS 2018:1

Upphävande av (AFFS 2010:7) om stöd för nystartsjobb.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 26 april 2018
Utkom från trycket: Den 26 april 2018
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen beslutar med stöd av 21 § förordningen (2006: 1481) om stöd för nystartsjobb att Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:7) ska upphöra att gälla fr.o.m. den 1 maj 2018.

__________

De upphävda föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beslutats före ikraftträdandet, med undantag för förfarandet vid förlängningar enligt 16 § första stycket i förordningen (2006:1 481) om stöd för nystartjobb.

På Arbetsförmedlingens vägnar

MIKAEL SJÖBERG

Anna Middelman

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2018:1, upphävande Pdf, 49 kB.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när
den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2010:7, ursprunglig lydelse Pdf, 125 kB.