AFFS 2017:2

Upphävande av (AFFS 2010:3) om etableringsersättning.

Etableringsuppdraget enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare upphörde att gälla den 31 december 2017. Personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser ska efter 1 januari 2018 anvisas till etableringsprogrammet enligt lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personer som har en pågående etableringsplan får slutföra den enligt (2010:197).

AFFS 2010:3 är upphävd (upphävande AFFS 2017:2) från och med den 1 januari 2018, men fortsätter att gälla för personer som har en pågående etableringsplan. Arbetsförmedlingen kommer därför ha föreskriften publicerad under en övergångsperiod, som längst till och med den sista december 2019.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen med övergångsbestämmelser.

AFFS 2017:2, upphävande Pdf, 52 kB.

Upphävda ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när  den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

Fulltext 

Pdf-filen innehåller en fulltextversion av föreskriften. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

AFFS 2010:3, fulltext Pdf, 157 kB.

AFFS 2010:3, ursprunglig lydelse Pdf, 161 kB.

AFFS 2011:4, ändring Pdf, 142 kB.

AFFS 2012:1, ändring Pdf, 98 kB.