AFFS 2016:2

Upphävande av (AFFS 2010:9) tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2016:2, upphävande Pdf, 44 kB.