AFFS 2015:3

Upphävande av (AMSFS 2007:13) administrativa föreskrifter om handläggning av jobb- och utvecklingsgarantin.

Ansvarig utgivare: Joanna Berlin
Beslutade: Den 23 mars 2015
Utkom från trycket: Den 30 mars 2015
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen beslutar att Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2007:13) om handläggningen av jobb- och utvecklingsgarantin ska upphävas.

________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

MIKAEL SJÖBERG

Joanna Berlin

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2015:3, upphävande Pdf, 25 kB.