AFFS 2013:1

Upphävande av vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd.

Beskrivning

 • AMSFS 2001:3 Handläggningen av ärenden om arbetsmarknadspolitiska program, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2001:5 Handläggningen av anställningsstöd, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2001:20 Särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
  tillämpningen av förordningen (2000:630), allmänna råd
 • AMSFS 2002:4 Handläggningen av ärenden om aktivitetsstöd, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2002:5 Handläggningen av flyttningsbidrag, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2002:15 Bisysslor, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2005:4 Handläggning av arbetsförmedlingsärenden, administrativa föreskrifter
 • AMSFS 2006:9 Särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
  tillämpningen av förordningen (2000:630), administrativa föreskrifter

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2013:1, upphävande Pdf, 27 kB.