AFFS 2012:4

Upphävande av (AMSFS 2001:2), allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2012:4 upphävande Pdf, 31 kB.