AFFS 2011:9

Upphävande av (AMSFS 2006:31) administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden om stöd för nystartsjobb.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2011:9, upphävande Pdf, 31 kB.