AFFS 2011:6

Upphävande av (AMSFS 2006:32) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2011:6, upphävande Pdf, 31 kB.