AFFS 2009:3

Upphävande av (AMSFS 2004:10) om kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2009:3, upphävande Pdf, 11 kB.