AFFS 2008:6

Upphävande av föreskrifter för länsarbetsnämnderna för tillämpningen av överenskommelsen angående det Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2008:6, upphävande (pdf, 15 kB)