AFFS 2024:2

Upphävande av (AFFS 2011:3) för tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 30 april 2024
Utkom från trycket: Den 6 maj 2024
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen beslutar att Arbetsförmedlingens allmänna råd
(AFFS 2011:3) för tillämpningen av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att gälla
den 1 juni 2024.

__________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

MARIA HEMSTRÖM HEMMINGSSON

Anna Middelman

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2024:2,upphävande Pdf, 26 kB.