AFFS 2024:1

Upphävande av Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2022:2) om tillämpningen av förordningen om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2024:1,upphävande Pdf, 173 kB.