AFFS 2024:1

Upphävande av (AFFS 2022:2) om tillämpningen av förordningen om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 30 januari 2024
Utkom från trycket: Den 1 februari 2024
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser att Arbetsförmedlingens föreskrifter om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser ska upphöra att gälla den 1 mars 2024.

__________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

LARS LÖÖW

Anna Middelman

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2024:1,upphävande Pdf, 227 kB.