Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2021

Återrapportering till regeringen 2022-02-23

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2021 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december 2021.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen