Eures rapport om brist- och överskottsyrken från 2023

Publicerad: 2024-05-14

Rapporten "EURES Labour shortages and surplus report 2023" finns nu att ta del av.

Årets rapport om brist- och överskottyrken på den europeiska arbetsmarknaden ”EURES Labour shortages and surplus report 2023” är den 6:e upplagan och har tre fokusområden:

  • byggsektorn
  • rörligheten över gränserna
  • utsattheten hos arbetare inom överskottsyrken.

Rapporten visar på en tajtare arbetsmarknad över hela Europa. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten är det många företag som konkurrerar om den arbetskraft. Det är extra tydligt inom byggsektorn, hälsovården, it och ingenjörsbranscher.

Till rapporten (europa.eu)