Årsrapport om arbetskraftsrörlighet inom EU 2023 från EU-kommissionen

Publicerad: 2024-03-27

Den årliga mobilitetsrapporten från EU-kommissionen om hur arbetskraften rör sig inom Europa finns nu tillgänglig.

Några av insikterna är:

  • 3,8 procent av européerna i arbetsför ålder flyttar för att jobba i ett annat land
  • Tyskland, Spanien och Italien är de mest attraktiva länderna att flytta till
  • utbildningsnivå på de som flyttar blir allt högre
  • andelen personer som flyttar tillbaka till sitt hemland efter att ha arbetat i ett annat land ökar.

Det och mycket mer hittar du i den fullständiga rapporten:

Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)