Årsrapport om arbetskraftsrörlighet inom EU 2022

Publicerad: 2023-05-08

Att leva och arbeta utomlands ett tag kan vara spännande och omkring 1 av 5 europér (18 procent) kan tänka sig det i framtiden.

Den årliga mobilitetsrapporten om arbetskraft från EU-kommissionen påvisar att de som verkligen går från tanke till handling, det vill säga andelen människor som utnyttjar den fria rörligheten och flyttar till ett annat land för att arbeta ligger nästan vid 4 % av arbetskraften i EU. Det mest attraktiva länderna att flytta till för jobb är Tyskland, Spanien och Italien.

Det och mycket mer hittar du i den fullständiga rapporten: Annual report on intra-EU labour mobility 2022 (ec.europa.eu)

De viktigaste slutsatserna sammanfattas i översiktsrapporten: The labour mobility at a glance (ec.europa.eu)