Eures-rapport om brist- och överskottsyrken på den europeiska arbetsmarknaden

Publicerad: 2023-04-04

Det europeiska Eures-nätverkets årliga rapport om brist- och överskottsyrken på den europeiska arbetsmarknaden har publicerats. Vilka yrken är det mest brist på just nu?

Läs hela artikeln på ELAs (European Labour Authority) webbplats:

Labour shortages in Europe – is the labour market tightening? (ela.europa.eu)

Ta del av rapporten här

Eures labour shortages report 2022 Pdf, 2 MB.