Årsrapport om arbetskraftens rörlighet i EU 2021

Publicerad: 2022-05-19

Årsrapporten för 2021 om arbetskraftsmobilitet inom EU identifierar trender i fri rörlighet för arbetstagare, baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna (2020/2019).

Årets utgåva innehåller också resultat om effekterna av Covid 19, då rörlighetens tillväxt avstannade under pandemin.

År 2020 bodde 13,5 miljoner européer i ett annat EU-land. Det huvudsakliga EU-destinationslandet för EU-flyttare är Tyskland, följt av Spanien, Italien och Frankrike. Rumänien, Italien och Polen är de viktigaste ursprungsländerna för mobila arbetstagare.

Men rapporten visar att rörlighet inte är ett livstidsbeslut. Många återvänder efter några års yrkeserfarenhet utomlands. Återvändande arbetskraftmobilitet är vid tillfälle lika viktig som utgående mobilitet.

Andelen högutbildade EU-flyttare fortsätter att öka: 2020 var 35% högutbildade jämfört med 30% 2016.

De viktigaste slutsatserna i rapporten sammanfattas i översiktsrapporten: ”The intra-EU labour mobility at a glance.”

Annual report on intra-EU labour mobility 2021 (website European Commission)

Intra-EU Labour Mobility at a glance - Main findings of the Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2021 (website European Commission)