Aktuellt från Eures-nätverket

 • 2021-06-23
  Hur har Sverige nytta av EU:s arbetsförmedlingsnätverk Eures?
  Ta del av ett webbinarium om arbetsförmedling över EU-ländernas gränser som sändes den 23 juni 2021, arrangerat av EU-kommissionen i Sverige och Arbetsförmedlingen.
 • 2021-03-26
  Eures stöttar även under pandemin
  Coronapandemin har gjort det svårare att korsa gränserna inom EU. Men den fria rörligheten och att söka jobb i ett annat EU-land är fortfarande en viktig rättighet för medborgare i hela EU, liksom Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
 • 2021-03-26
  Årsrapport om arbetskraftens rörlighet i EU 2020
  Årsrapporten för 2020 om arbetskraftsmobilitet inom EU identifierar trender i fri rörlighet för arbetstagare och deras familjemedlemmar, baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna (2019/2018).