Aktuellt från Eures-nätverket

  • 2021-03-26
    Eures stöttar även under pandemin
    Coronapandemin har gjort det svårare att korsa gränserna inom EU. Men den fria rörligheten och att söka jobb i ett annat EU-land är fortfarande en viktig rättighet för medborgare i hela EU, liksom Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
  • 2021-03-26
    Årsrapport om arbetskraftens rörlighet i EU 2020
    Årsrapporten för 2020 om arbetskraftsmobilitet inom EU identifierar trender i fri rörlighet för arbetstagare och deras familjemedlemmar, baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna (2019/2018).