Pressmeddelande, 12 augusti 2019

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 5 000 fler än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har ökat samtidigt som övergångar till arbete har minskat.

I slutet av juli var 344 000 personer inskrivna arbetslösa vilket är en ökning med 5 000 personer jämfört med ifjol. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott även om arbetslöshetsnivån ligger kvar på 6,9 procent i juli jämfört med motsvarande månad förra året.

- Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Under loppet av 2019 har arbetslösheten minskat i allt långsammare takt för att sedan plana ut under juni månad. Regionalt finns variationer – i vissa län ökar arbetslösheten medan den minskar i andra.

- Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

I juli varslades 2 600 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3900 varslade per månad.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2018.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 344 089 personer (338 930).
  • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt

45 686 ungdomar (46 329).

  • 180 273 personer var öppet arbetslösa (187 764).
  • 156 816 personer deltog i program med aktivitetsstöd (151 166).
  • 25 640 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 055).
  • 21 018 personer fick arbete (25 746).
  • 2 588 personer varslades om uppsägning (2 266).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2019.

Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 12 september kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer:
Anders Ljungberg, enhetschef analys, 010-486 48 64

För information:
Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36

Presskontakt:
Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed